ũ

 

NURL

[경기] HANASIS K-220D 데스크형키오스크(카드), KIOSK
 글쓴이 : 누리테크
조회 : 469  

2367
 
   데스크형키오스크(카드), KIOSK , 무인정산시스템, 무인포스기
데스크형키오스크 카드 전용

  - KIOSK : HANASIS K-220D
  - KIOSK 종류 : 카드
  - 카드리더기: IC리더기
  - KIOSK프린터 : 내장프린터
  - 금전통 : 
  - 키보드 & 마우스
  - 바코드스케너 : 
    

  


-----------------------------------------------------------------------------

알림 : " 본 사이트의 내용물 및 이미지는 해당 저작권자인 누리테크 에 있습니다
           저작물을 불법이용시 법적인 제재가 가해질 수 있습니다. "